زاگرس پاتوق

حامیان تشکیل استان زاگرس با مرکزیت بروجــــرد

تعطیلی سینما آزادی بروجــــرد به بهای بازسازی سینما استقلال خرم آباد
نویسنده : بروجردی - ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٦
 

مدیران خرم آبادی حوزه سینمایی لرستان با تعطیلی سینما آزادی بروجــرد و صرف بودجه آن برای تنها سینمای خرم آباد، گام به گام تا نابودی کامل این سینما پیش رفته اند.

سینما استقلال خرم آباد درحالی افتتاح می شود که چندین سال است با دسیسه خرم آبادی ها سینما آزادی بروجــرد به زور و بدون هیچ دلیلی تعطیل شده است.

یش از تعطیلی سینما آزادی، مدیران سینمای استان فرضی لرستان اجازه اکران فیلم های روز را به این سینما نمی دادند تا بهانه کافی برای تعطیلی این سینما پیدا نمایند.

گفتنی است شهرستان بروجـــرد دارای ۵ سینما بوده که در حال حاضر دو سینمای آن پابرجا می باشد.

سینما فلسطین بروجـــرد با ظرفیت ۱۰۲۴ نفر چهارمین سینمای بزرگ کشور و بزرگترین سینمای غرب کشور است. هم اکنون مجتمع یسنمایی بهمن بروجـــرد نیز با ۴ سالن نمایش فیلم در حال پیگیری ساخت می باشد.(به نقل از زاگرس نیوز)

مصاحبه(طنز) خبرنگار شنگول با یکی از مدیرن خرم آبادی در رابطه با تعطیلی سینما آزادی بروجرد(ترجمه زبان مدیر به رنگ سیاه زیر گفته هایشان)

خبر نگار:با سلام خدمت جناب مدیر

مدیر: سلام دوششی چی مکی سلامتی فراقتی

سلام داداش چه کار میکنی سلامتی شادابی

خبرنگار: دلیل تعطیلی سینما آزادی چیست؟

مدیر نمونه کشوری:نونم ولا اییی ورووگردیا سینما سی چنشون.

نمیدونم این بروجردی ها سینما می خوان چه کار(سطح فکر آقای مدیروو داری)

خبرنگار:آقای مدیر دلیل تعطیلی سینما چی شد؟

مدیر جان محترم: چی چی شد مگه نووتم هی گرد فیلمیاش تکراری بییی

ما یه چن دفی واا هووونوادمون اوومدیم ورووگرد خوشمان نیووما

چی شد یعنی چه؟ مگر بهتون نگفتم تمام فیلم های سینما تکراری بود خودم چندبار با خانواده اومدم بروجرد سینما ولی خوشمون نیومد.

خبرنگار: فقط بخاطر اینکه خوشتون نیومد؟

مدیر: نه خودم که خوشششم اوما ای خانم بچیا خوششو نیوما. ایسه بووو سی چی؟

نه خودم خوشم اومد این خانم بچه ها یه کم ناز کردن> حالا بگو چرا خوششون نیومد؟

خبرنگار: چراخوششون نیومد؟

مدیر: وییلا ایی بچیا گووتن بابا جان ما سینما میخواهیم. منم گوتم چشم وری چشیام.

والله بچه هام سینما میخواستن منم گفتم چشم .

بعد اوووو خواسیم سینما خورموا(خرمآباد) یه هماهنگی وا اییی سینما که خوومو تطیلش کردیمون داشتواا اسمش نیاشتیم استقلال که گرد مردم لرسووو (یا همان خرمآباد) دونسه بان که اول استقلال بی بعد آزادی

بعد از ساخت سینما خواستیم بزرگترین سینمای لرستان(در نوشتن لرستان در خواندن و عمل کردن خرم آباد) با سینمای تعطیل شده همهنگی داشته باشد به نام استقلال مزینش کردیم.

خبرنگار: و بعد اون هم جمهوری تا ابد اسلامی

مدیر: هااا ای اسم کومیی سینما هیسا نا آخر هفته روییمو فیلمیاش بخریم بوریمو هوونه سیل بکیم.

این اسم کدوم سینماست آخر هفته بریم فیلماشرو بخریم نگاه کنیم؟

و این است داستان ظلم هایی که بواسطه پیشرفت خرماباد لرستان به بروجرد می شود.