بروجردی: تلاش برای صدور قطعنامه جدید "آب در هاون کوبیدن" است

رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: واکنش های دولتمردان آمریکایی در قبال بیانیه مشترک سه کشور ایران، ترکیه و بزریل و تلاش برای صدور قطعنامه علیه ایران به مانند آب در هاون کوبیدن است.

"علاالدین بروجردی" روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: بیانیه تهران گامی موثر در جهت اعتماد سازی جهانی بود چراکه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا در خصوص موضوع هسته ای، مدافع دیدگاه های منطقی جمهوری اسلامی ایران هستند.
وی اظهار داشت: برگزاری موثر و مناسب اجلاس گروه 15 در تهران و همچنین صدور بیانیه مشترک تهران علاوه بر نشان دادن حسن نیت جمهوری اسلامی، توان کشورهای جنوب برای مشارکت در حل مسایل بین المللی را به اثبات رساند.
نماینده (محبوب و مقتدر)مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تجربه چند قطعنامه گذشته سازمان ملل به تحریک آمریکا و همدستانش علیه ایران، نشان داده که عزم جمهوری اسلامی ایران در پیمودن راه درست براساس حقوق و مطالبات واقعی خود جدی است و این قبیل اقدامات نمی تواند خللی در عزم و اراده ملت ایران ایجاد کند.
بروجردی افزود: آمریکا از اقدام گروه 15 در تهران و همچنین بیانیه مشترک ایران، ترکیه و برزیل بسیار عصبانی است چراکه انتظار دارد تنها اعضای دائمی شورای امنیت در تصمیم گیری و تصمیم سازی های مهم بین المللی نقش داشته باشند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکاییها از اینکه سه کشور مهم و تاثیرگذار ایران، ترکیه و برزیل یک تصمیم منطقی در جهت حل موضوع گرفته اند، رضایت ندارد و برهمین اساس به دنبال تهیه پیش نویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران است.
وی اظهار داشت: صدور بیانیه مشترک تهران، نشان دهنده ابتکار عمل رییس جمهوری و دولت در عرصه سیاست خارجی است.

/ 0 نظر / 7 بازدید