لرستان همچنان در صدر

بررسیهای منتشر شده مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پاییز امسال نشان میدهد که نرخ بیکاری در سه استان لرستان، گیلان و کردستان بیشترین میزان و در سه استان گلستان، کرمان و هرمزگان کمترین میزان بوده است. این در حالی است که یک فصل قبل از این یعنی در تابستان امسال سه استان کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و خوزستان سه استان با بیشترین میزان نرخ بیکاری بودند. در واقع به نظر میرسد بخشی از افزایش رتبه دو استان گیلان و کردستان در میان نرخهای بیکاری استانهای کشور مربوط به تغییر فصل باشد.

اما در بخش استانهای با کمترین نرخ بیکاری نیز در تابستان امسال سه استان گلستان، آذربایجان غربی و همدان کمترین نرخ را داشتند که از این سه استان تنها گلستان بوده که در پاییز امسال نیز در همین وضعیت باقی ماند.

آن طور که مرکز آمار ایران گزارش داده در پاییز امسال نرخ بیکاری در استانهای مختلف ایران از چهار درصد در استان گلستان شروع میشود و به 18.9 درصد در استان لرستان میرسد.

10 استان در صدر استانهای با کمترین نرخ بیکاری در پاییز امسال به ترتیب گلستان، کرمان، هرمزگان، سمنان، یزد، همدان، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بودند.

10 استان در صدر استانهای با بیشترین نرخ بیکاری در پاییز امسال نیز به ترتیب لرستان، گیلان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، مازندران، اردبیل، اصفهان و زنجان بودند.

ـ نمودار وضعیت درصد بیکاری استان‌های کشور

منبع

/ 0 نظر / 18 بازدید