سد شهید بروجردی به دلیل کمبود اعتبار مسکوت مانده است

استاندار لرستان نیز در رابطه با آخرین وضعیت سدهای نیمه تمام در بروجرد به مهر می گوید: سد آبسرده فاقد منابع مالی می باشد و تنها راه استفاده از منابع مالی خارجی از طریق سیستم فاینانس است که به صورت جدی پیگیر آن هستیم.

هوشنگ بازوند یادآوری می کند: در صورت موافقت پیمانکار در زمینه خرید اوراق مشارکت به جای طلب خود می توانیم در مورد این سد به نتیجه ای مطلوب برسیم.وی می افزاید: اوراق مشارکت 15 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال 93 رقم بسیار خوبی است که می توان از آن برای تکمیل پروژه های سدسازی لرستان استفاده کرد.

بازوند می گوید: سد مخزنی شهید محمد بروجردی نیز با پنج درصد پیشرفت فیزیکی به دلیل کمبود اعتبار مسکوت مانده است که یک اعتبار 33 میلیارد تومانی برای تکمیل شدن نیاز دارد در صورتی که در سال 93 مبلغ 300 میلیون تومان اعتبار به آن اختصاص یافته است.

وی تنها راه حل باقیمانده برای تکمیل سد آبسرده و گلرود بروجرد را استفاده از فاینانس و غافل نشدن از ظرفیت 15 هزار میلیارد اوراق مشارکت می داند و امیدوار است از این طریق سدهای مذکور تکمیل و مشکلات بی آبی روستاها و زمینهای کشاورزی شهرستان بروجرد حل شود.

/ 0 نظر / 27 بازدید