چه کسی شعبون بی مخ ها را تایید صلاحیت کرد؟؟؟؟

با فرا رسیدن ایام تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و نصب بنر ها و ایجاد ستاد های تبلیغاتی چهره شهر کاملا فرق کرده، از بین بیش از 150 کاندیدای شورای شهر بروجرد برخی افراد هستند که نامشان بیشتر مورد توجه مردم است و مردم یا بخوبی از آن ها یاد می کنند و یا چیزی جز لعنت و نفرین برایشان نمی گذارند از جمله کسانی که مورد لعنت و نفرین مردم بروجرد قرار می گیرند برخی اعضای شورای فعلی شهر بروجرد هستند که در کارنامه کاریشان چیزی جز خفت و خواری و بدبختی برای بروجرد نداشتند، افرادی که به شکر خدا تعدادی از آن ها تایید صلاحیت نشدند ولی متاسفانه دو سه نفرشان تایید صلاحیت شدند مردم می بینند که این افراد هیچ کاری برای بروجرد نکرده اند و تنها به پشتوانه داشتن یک ایل و قماش و خریدن رای آن ها وارد شورا شده و دست به خیانت علیه بروجرد می زننند مردم بروجرد به خوبی این هفت سال سیاه را به یاد دارند چه کسانی به جز این شورای شهر خیانت کار باعث بدبختی ها و عقب افتادگی های شهری بروجرد هستند؟ انتصاب هایی که فقط برای منفعت طلبیشان بوده و اختلاص هایی که جز خیانت چیزی در آن نبود، راستی آقای (موسی-ن) میبینیم که شرکت پیمانکگاری اقوامتان خوب تمام پروژه های شهری را انجام می دهد این قراردادها با حمایت چه کسی به برادران و عموزاده هایتان داده می شود؟؟

سرکار خانم(پروین_ص_ن) الشتری الصل غیر بروجردی، شما توضیح دهید به غیر از بغل کردن مار چند متری در تهران چه افتخار دیگری برای خود ثبت کرده اید؟ با چه رویی دوباره کاندید شده اید؟

و اما شعبون بی مخ بروجرد را چه کسی تایید صلاحیت کرد؟

مردم بروجرد بیاد دارید سال های گذشته تنها یک نشریه در بروجرد وجود داشت که از جنس مردم همین شهر بود و برای مردم همین شهر می نوشت، نشریه ای که بارها از سوی مسئولین تنگ نظر لرستان تهدید شده بود، آیا بیاد دارید؟

هفته نامه بهار بروجرد

آیا می دانید چه کسی سردمدار بسته شدن زبان مردم بروجرد در بین رسانه های کشور شد؟

آیا می دانید این فرد از سوی چه کسانی حمایت می شود؟

آیا خبر دارید این فرد بسته شدن زبان گویای مردم بروجرد را جزو بزرگترین افتخارات خود می داند؟

آیا خبر دارید این فرد بدنبال ایجاد اختشاش در سطح بروجرد به نفع عده ای پانلر را دشت؟

آیا می دانید هزینه های تبلیغات این فرد از کجا آمده؟

آیا خبردارید اسپانسر های این فرد از پانلرهای بروجردی ستیز هستند؟

سوال ما از مسئولین این است:

فردی که با اتکا به همراهی عده ای اراذل و اوباش به یک مرکز فرهنگی حمله میکند

چرا باید تاییدصلاحیت شود؟

 

براستی اگر این فرد وارد شورای شهر شود چه بلایی سر مردم این شهر خواهد آمد؟

آیا اگر کسی اعتراضی داشته باشد

  روح الله ن  پ

(همان کسی که با حمایت اراذل و اوباش به دفتر هفته نامه بهار بروجرد حمله کرد)

با همان حرکات پاسخ اعتراضات مردم را می دهد؟

براستی چه دست هایی در تایید صلاحیت این فرد نقش دشتند و هدفشان از این تایید صلاحیت چه بوده؟

/ 3 نظر / 18 بازدید
علی از تهران

صددر صد ایشان سوپر لرهستند

همشهری

تا مردم شریف بروجرد از این خواب (وه مه چه/چه سودی وره مه داره/ مه مخا شی ورمو کنه)بیدار نشوند همین اش وهمین کاسه است !!! یه کمی به خودمون بیاییم!!!!

همشهری

تا مردم شریف بروجرد از این خواب (وه مه چه/چه سودی وره مه داره/ مه مخا شی ورمو کنه)بیدار نشوند همین اش وهمین کاسه است !!! یه کمی به خودمون بیاییم!!!!