199طرح عمرانی در بروجرد در حال اجرا است

" مهدی پازوکی" روز دوشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود:از این طرحها 161طرح از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه استان لرستان، هشت طرح مربوط به ستاد حوادث غیرمترقبه و 30 طرح دیگر از محل اعتبارات توسعه استان در حال اجرا می باشند.
وی گفت: برای اجرای 161طرح عمرانی 153میلیارد و 480میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده که تاکنون 5/34درصد این اعتبار تخصیص داده شده است.
وی متوسط پیشرفت فیزیکی این طرحها را بیش از 5/15درصد اعلام کرد.
پازوکی همچنین افزود: برای اجرای 30 طرح عمرانی از محل اعتبارات توسعه استان 23میلیارد و 750میلیون ریال اختصاص یافته و پیشرفت فیزیکی این طرحها هم اکنون 50 درصد می باشد.
معاون عمرانی فرمانداری بروجرد افزود: در بخش اعتبارات فروش نفت نیز هم اکنون 10 پروژه با اعتبار پنج میلیاردو 574میلیون ریال دراین شهرستان در حال اجرا است.

/ 0 نظر / 8 بازدید