سد گلرود نماد بیداری ودور اندیشی

صارم بروجرد: قبل از انتخابات دوره ششم مجلس مرحوم مهندس نظام الاسلامی در مذاکره ورایزنی با مشاورین وفعالان سیاسی، اجتماعی واقتصادی بر سر محورهای مطرح دررقابت انتخاباتی به توافق رسیدند تا در فرایند وچارچوب مسئولیت واختیارات نمایندگی مبتنی بر وضع قانون ونظارت بر عملکرد دستگاهها( از طریق سئوال واستیضاح ) فعالیت کند تا در پایان دوره نمایندگی کارنامه وچشم انداز روشنی به مردم ارائه نماید.

یکی از محورهای حیاتی وبنیادین شهرستان بروجرد موضوع مهار آبهای سرزمینی شهرستان بود که متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح از آب های موجود استفاده بهینه نمی شد وبعضا عامل اختلاف بین مردم وعدم رونق اقتصادی وکشاورزی می گردید. بنابر این ایشان پس از انتخاب بدون هیاهو وعوام فریبی وبر اساس مزیت های شهرستان ایجاد" سد گلرود" واحیاء ایده احداث "کارخانه زاگرس خودرو" را به عنوان پروژه های اولویت دار در دستور کار خود قرار داد وبا حمایت از دستگاهای ذیربط استانی وشهرستانی وپی گیری مجدانه از وزرای مربوط از طریق تذکر وسئوال در مجلس این پروژها به سرانجام مشخصی رسیدند.که پروژه زاگرس خودرو با اشتغالزایی نسبی افتتاح گردید وسد گلرود فرایند تصویب را گذراند ودر بودجه سال 81 دولت در قانون بودجه علاوه بر سد گلرود و چند سد در غرب کشور مبلغ یک میلیارد تومان  اعتبار اولیه برای انجام مطالعات به این پروژه ها تخصیص داد. ولی گفته شد به  دلایلی ادامه کار متوقف گردیده است . ازجمله مخالفت دیگر نماینده شهر علاء الدین بروجردی ومعارضین اجتماعی که عده ای ازاهالی روستای ونایی زادگاه بروجردی بودند ودلیل دیگر تعلل دستگاههای اجرایی بود . که در انتقاد از این وضعیت بوجود آمده  هفته نامه پیغام بروجرد که تاحدودی در سایه فضای باز سیاسی مطابق با کارکرد حرفه ای خود عمل می کرد یادداشتی از بنده تحت عنوان" چرا با ثروتمند شدن مردم مخالفید" چاپ کرد .

برای درستی این دلایل به بازخوانی خاطره یکی از اعضای شورای مشورتی فرمانداری می پردازم .در جلسه ای با حضور نمایندگان مذکور واعضای شورای مشورتی فرماندار وقت، بحث در باره موانع وچالش بین نمایندگان بر سراحداث سد گلرود مطرح می شود . یکی از اعضای جلسه بنام آقای شاه حسینی خطاب به آقای نظام الاسلامی می گوید شما گفته اید آقای بروجردی مانع اجرای سد می باشد آیا قبول دارید وهمچنان این اعتقاد را دارید ؟ایشان در مقابل جمعیت حاضر می گوید بله .سپس به آقای بروجردی می گوید شما نظر آقای نظام الاسلامی را قبول دارید ؟ ایشان می گوید من می گویم باید مطالعه بیشتری شود .

پس با این توضیح مشخص گردید ایشان مانع عملیات اجرایی سد هستند. همانطور که پیداست از این موضوع 10 سال می گذرد و در سالهایی که موسوم به نهضت آب وسدسازی معروف بود بروجرد بر اثر دلایل مذکور محروم گردید .اکنون علا بروجردی در یک مصاحبه گفته است با اجرای سد گلرود آب 100 سال آینده بروجرد تامین می شود .

بروجردی در 10 سال پیش به بهانه! مطالعه بیشتر بر سر اجرای پروژه سنگ اندازی می کرد واکنون با انجام طرح موافق است. اینک این سئوال وجود دارد مگر بعد ازآن سالها مطالعه ای صورت گرفته  ونگرانی های شما بر طرف شده است ؟ آیا شما تازه از خواب بیدار شده اید یا خود را به خواب زده اید و یا طرح های خیالی مانند فرودگاه نخ نما شده است  که اینک به سراغ آب امده اید ؟ راستی گناه مردم چیست که شما خودتان را به خواب می زنید ؟ راستی کسانی که بیدار، دوراندیش وصادقانه تلاش می کنند باید محروم ومعزول ومردود ومصدوم و محبوس شوند تا زمینه برای چاپلوسان نان به نرخ روز خور  وفاسدان بی درد ودروغ گویان دورا ن تنهایی فراهم شود ؟آیا اهرم ونهادی وجود دارد تا عامل عقب ماندگی 10 سال گذشته را پیدا ومعرفی کند ؟

/ 0 نظر / 18 بازدید