هفته نامه "شمیم بروجرد" در دادگاه

های بروجرد: مدیر مسئول شمیم برای انجام تحقیقات قضایی به دادگاه فراخوانده شد. در پی درج گزارش خبری هفته نامه شمیم در خصوص پاداشهای میلیونی مدیران شهرداری بروجرد، رضا ثلاثی مدیرمسئول این هفته نامه در دادگاه حضور یافت وبه شکایت شهرداری پاسخ داد.
مرتضی صارمی سردبیر هفته نامه شمیم در این رابطه گفت: اعضای هیئت تحریریه شمیم به وظایف قانونی و حرفه ای روزنامه نگاری آشنا و با صداقت و صراحت مسایل اجتماعی و سیاسی را بیان می کنند. و لذا آنچه در خصوص شهرداری بروجرد در هفته نامه انعکاس داشته است مبتنی بر واقعیاتی است که در افکار عمومی شهر و جامعه کارگری و کارکنان شهرداری متبلور است.  

ایشان در زمینه کارکرد مطبوعات اظهار داشت: مطبوعات صدای مردم هستند و این رسالت را از قانون  ودر نهایت از سوی مردم به امانت گرفته اند. مطبوعات با استفاده از مفاهیمی چون خبر، تحلیل و تفسیر مسایل مبتلابه جامعه را چاپ می کنند تا با آگاهی بخشی در رشد فرهنگی جامعه و ساختارهای حکومتی سهیم باشند.

صارمی وظایف روابط عمومی دستگاهها بخصوص شهرداری را در این رابطه مهم برشمرد و گفت: با استفاده از تکنیکهای روابط عمومی مانند بریده جراید و جلسات پرسش و پاسخ با نخبگان و نهادهای غیر دولتی می تواند در سلامت و خدمت رسانی شهرداری ایفای نقش کند. متاسفانه هم اکنون تصویر خوبی از عملکرد شهرداری در بین افکار عمومی وجود ندارد. نصب بنر تبلیغاتی مبنی بر پرداخت حقوق کارگران از رفتارهای پوپولیستی است که نهادهای قضایی و اطلاعاتی باید از اختیارات قانونی استفاده کرده و به این سنت سیئه که در شهر باب شده پایان دهند تا شهرداری در مسیر کارآمدی قرار گیرد.

سردبیر شمیم در باره پاداشهای غیر متعارف گفت: کارکنان شمیم نه تنگ نظرند ونه بخیل‌اند بلکه در خصوص حقوق مردم و عوارضی که که بابت عمران و آبادی شهر می پردازند احساس مسئولیت می کنند و اگر پولهای اخذ شده بابت تخفیف عوارض و یا پولهای عضویت در تعاونی مسکن خرج ناکارآمدی و ریخت و پاش شود ما به وظایف و رسالت خود عمل می کنیم و انتظار داریم دستگاههایی که ضمانت اجرا دارند به این پرونده ها ورود پیدا کنند تا مانع سلب اعتماد عمومی شوند.
/ 0 نظر / 25 بازدید