بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی بقاع متبرکه

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد:
بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی بقاع متبرکه باید مورد توجه قرارگیرد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجردگفت: بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی بقاع متبرکه باید مورد توجه قرارگیرد.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – ، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد در ستاد فعالسازی برنامه های مذهبی بقاع متبرکه این شهرستان افزود: وجودآستان مقدس امام زاده ابوالحسن و امام زاده جعفرو امام زاده قاسم که ازامامزادگان معتبرشیعه هستند بهترین زمینه برای فعالیت مذهبی مستمر در بروجرد است وباید به بهترین وجه ممکن از این ظرفیت ها استفاده شود.


محمدباقرمحمدی پیام اظهارداشت: اداره اوقاف وامور خیریه بروجرد با در اختیار داشتن تولیت 12 بقعه از بقاع متبرکه وعهده داری مدیریت عالی حدود 300 مسجد درسطح شهرستان و دراختیارداشتن موقوفات ، فرصت مهمی دراختیار دارد.


وی ادامه داد: اداره اوقاف وامورخیریه بروجرد با فعال سازی برنامه ها در سال همت وکار مضاعف میتواند به عنوان بهترین همکار سازمان تبلیغات اسلامی ، چهره مذهبی شهرستان را تغییر دهد.


در این ستاد اعضاء جلسه برنامه های فرهنگی مذهبی بروجرد در سال 89 رامورد بحث وبررسی قرار دادند سپس مقررشد برنامه های تبلیغی خاصی با محوریت بقاع متبرکه ، ازایام فاطمیه سال جاری آغاز شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید