دانشگاه آزاد امکانات خود را در اختیار جریان فتنه قرار داده است

تهران -عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که مدارک به دست آمده از دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد حاکی از دخیل بودن این دانشگاه در حوادث پس از انتخابات است،گفت:مسئولین این دانشگاه در مسیر عناد و لجاجت با دولت و نظام امکانات آن را در خدمت جریان فتنه قرارداده اند.
نورالله حیدری دستنایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص وقف دانشگاه آزاد،اظهار داشت: مبانی مسئله وقف دانشگاه آزاد مورد انتقادهای جدی است و با توجه به این که دانشگاه آزاد ملک خصوصی هیچ فردی نیست حق وقف این دانشگاه توسط رییس این سازمان ابهام دارد.
حیدری با بیان این که بخشی از اموال دانشگاه آزاد متعلق به دولت است،تصریح کرد: با توجه به این مسئله در وقف دانشگاه آزاد باید نظر دولت را نیز جویا شد.
نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی،ادامه داد: در طول این سالها دانشجویان با پرداخت شهریه باعث شکل گیری دانشگاه آزاد شده اند و باید توجه شود که در اساسنامه این دانشگاه قید نشده که در زمان ثبت نام از دانشجویان می توان مجوز وقف اموال و املاکشان را گرفت بنابر این مسئولین دانشگاه آزاد این حق را ندارند.
وی با بیان این که مسئولین دانشگاه آزاد برای اثبات ضرورت وقف دانشگاه آزاد توجیهاتی را آورده اند،گفت:در درجه اول گفتند که با نظر رهبر معظم انقلاب و اجازه ایشان این کار صورت گرفته ولی بعد که این مسئله تکذیب شد گفتند که ما فتوای رهبر معظم انقلاب را در این زمینه ملاک قراردادیم و پس از ناکام ماندن این توجیه نیز به نظرات نمایندگان مجلس در این زمینه متوسل شدند.

** دانشگاه آزاد خود را تافته جدابافته نداند
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،ادامه داد: تمامی این توجیهات نشان می دهد که مقوله وقف به طور قطع اشکال دارد و بهترین راه حل برای این معضل این است که دانشگاه آزاد به اساسنامه جدید تمکین کرده و خود را تافته جدابافته نداند.

**دانشگاه آزاد به باشگاه یک حزب سیاسی خاص مبدل شده است
این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر این که دانشگاه آزاد اصرار بر حضور موسوی در هیئت امنای این دانشگاه دارد، اظهار داشت: این مسئله نشان می دهد که این دانشگاه از مسیر اصلی خود خارج و به باشگاه یک حزب سیاسی خاص مبدل شده است .
حیدری با بیان این که دانشگاه آزاد از تمامی ظرفیت های خود برای مقابله با دولت و نظام استفاده می کند،گفت:مسئولین دانشگاه آزاد باید مواضع خود را درخصوص جریان فتنه شفاف کنند، این در حالی است که متاسفانه سرنخ های به دست آمده حاکی از همکاری این دانشگاه با جریان فتنه است.
/ 0 نظر / 7 بازدید