آیا مردم شهر ما به حقشان رسیده اند؟

از نظر اسلام، حق هم گرفتنی است و هم دادنی. اسلام آن کسی را که حق را ربوده است،  با تعلیم و تربیت خودش، آماده‌ی پس دادن می‌کند – و کرده است- و به این قناعت نمی‌کند. در عین حال، به آن کسی که حقش ربوده شده است، می‌گوید: حق گرفتنی است؛ تو هم باید برای حق خودت قیام کنی و حق خودت را بگیری. 

 اسلام آن ضعیفی را که حق خود را نمی‌تواند مطالبه کند، به رسمیت نمی‌شناسد. 
جامعه ای که در آن،  ضعفا آن‌قدر ضعیف‌النفس باشند که نتوانند حقوق خود را مطالبه کنند، یک جامعه اسلامی نیست.

انسان کامل، استاد شیخ مرتضی مطهری، ص۲۶۹

آیا منابعی که از بودجه استان به شهر ما می رسد واقعا همان سهم ماست یا مسوولین شهر در مقابل درخواست های مکرر مردم صورتشان را با سیلی سرخ می کنند و عرق شرم بر پیشانی شان می نشیند، دیگر شرح حال مردم را خود بهتر می دانید.
منبع: بروجرد نیوز

 


/ 0 نظر / 21 بازدید