سیمای شکوه شیعه

شیخ رجب علی خیاط فرموده است که در تشییع جنازه  آقای بروجردی جمعیت بسیاری آمدند و تشییع با شکوهی صورت گرفت ، من در عالم معنی از ایشان پرسیدم که چطور این اندازه از شما تجلیل کردند ، ایشان فرمود تمام طلبه ها را برای رضای خدا درس میدادم.

   شکوه شیعه ، تدریس برای رضای خدا  (نقل از آیت ا... محمد ری شهری)

/ 0 نظر / 51 بازدید