طرح کشاورزی دربروجردبه بهره برداری می رسد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد از افتتاح 9 طرح خدمات کشاورزی در این شهرستان همزمان با هفته کشاورزی خبر داد.
" محمود بختیاری" روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا این طرحها را شامل تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری قطره ای و بارانی در سطح 76هکتار اعلام کرد.
وی اظهار داشت: این طرحها در دو دهستان همت آباد و شیروان بروجرد اجرا شده است.
وی افزود: برای اجرای این طرحها دو میلیاردو 341میلیون ریال ازمحل اعتبارات سازمان و منابع بانکی هزینه شده است.
به گفته وی با بهره برداری از این طرحها زمینه اشتغال 9نفر ازجویندگان کار این شهرستان فراهم شده است.
وی افزود: در هفته جهاد کشاورزی برنامه های مختلفی از جمله دیدار با خانواده شهدای جهاد، کارگروه کشاورزی و بازدید از طرحهای تحقیقاتی و ترویجی برگزار می شود.
براساس آمار موجود هم اکنون 740هکتار ازاراضی کشاورزی بروجرد به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می باشد.
/ 0 نظر / 6 بازدید