بروجرد شهر استعداد های درخشان

جوان بروجردی

رتبه 3

کنکور سراسری شد

پوریا یاراحمدی فرزند بروجرد، جوانی از دیار فرزانگان

در کنکور سراسری سال 92 توانسط 

رتبه 3 رشته تجربی را کسب کند.

ضمن عرض تبریک از طرف زاگبلاگ های بروجرد 

برای این همشهری عزیز پیشرفت روزافزون را آرزومندیم

/ 0 نظر / 19 بازدید