آخرین تصویر از خبرنگار شهید محمود صارمی

 ما زنده به آنیم که آرام نگیریم***** موجیم که آسودگی ما عدم ماست

سالروز شهدات شهید محمود صارمی و روز خبرنگار

را به تمامی فعالان عرصه خبر تبریک عرض می نماییم.

آخرین تصویر از خبرنگار شهید محمود صارمی

/ 0 نظر / 41 بازدید