از کرامات بعضی مسئولین استان این است شیره بروجرد را خوردند و گفتند شیرین است

فرهاد داودوندی- بروجرد: بعد از اینکه سرپرست محترم  دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به مشکلات بهداشت و درمان بروجرد گفت: (وضعیت بروجرد در عرصه بهداشت و درمان به هیچ وجه خوب نیست و آنچه مسلم است اینکه یک تحول مهم و عمده‎ای در این زمینه نیاز است که با توجه به محدودیت اعتبارات باید دیدگاهایمان را عوض کنیم!!!)

آقای خوش خیال! انگشت به دهان ماند که چگونه وضعیت بد بهداشت و درمان بروجرد به بیرون درز پیدا کرده است؟! و بالاخره اینکه چگونه این وضع ناهنجار در بهداشت بروجرد بعد از سالیان سال سیگنال ش به مرکز استان رسیده است؟!

و از آن مهمتر اینکه آقای خوش خیال! چند سوال برایش پیش آمد که  این مسئول محترم  از کی متوجه وضعیت بد بهداشت و درمان بروجرد شده است؟  چرا  وقت گرانبهای خود را برای شهری گذاشته اند که دیگر از وضع بهداشت و درمانش فقط نامی در اذهان باقی مانده است! 


در حالیکه خود ما بروجردی ها از وضع بیمارستانهای ماقبل تارخ مان که کلنگ ساختش را صد سال پیش زده اند راضی هستیم!!! و هر گاه برای درمان به یکی از این بیمارستانها مراجعه می کنیم روی تخت های وسط راهرو  از زیر پتوهای سوراخ سوراخ، مواظب سقف هم هستیم که هرگاه خواست فرو بریزد سریعا از روی تختی که در وسط راهرو روی آن بستری شده ایم، فرار کنیم! چرا این مسئول عزیز داغ دل ما را تازه کرده است و سخن از بی وفائی زده است!

البته در خاتمه لازم است  که خطاب به مسئول گرامی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بعرض برسانیم: داداش، بروجردی ها از فرط فقر بهداشت و درمان در زیر ساخت ها و رو ساخت های بهداشت و درمان، برای مداوای یک بیماری ساده هم مجبور به مراجعه به شهرهای مجاور یا تهران می شوند!!!

 شما هم زیاد فکر خودتان را ناراحت نکن، مدتهاست خیلی ها ناجوانمردانه شیره جان شیره بروجرد را خورده اند و حالا به علتی که خود ما هم نمی دانیم برای چه؟! به یکباره به یادشان افتاده که از خود کرامات نشان بدهند و بگویند: شیره بروجرد بعد از نوش جان کردن، عجب شیرین است!!!

/ 0 نظر / 21 بازدید