9طرح کشاورزی در شهرستان بروجرد به بهره برداری رسید

به گزارش ایرنا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد این طرحها را شامل تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری قطره ای و بارانی در سطح 76هکتار از اراضی منطقه اعلام کرد.
" محمود بختیاری" افزود: برای اجرای این طرحها دو میلیاردو 341میلیون ریال ازمحل اعتبارات سازمان و منابع بانکی هزینه شده است.
به گفته وی با بهره برداری از این طرحها که در دو دهستان این شهرستان اجرا شده ،زمینه اشتغال 9نفر ازجویندگان کار این شهرستان نیز فراهم شده است.
براساس آمار موجود هم اکنون 740هکتار ازاراضی کشاورزی بروجرد به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید