هیچ ظلمی پایدار نیست

 

*********************

هیچ ظلمی پایدار نیست

*********************

 

حــــــــــــــــــــــــــــــــــق

نام دیگر خـــــــــــــداست

آن را پایمال نکنــــــــــــید


**********************

/ 0 نظر / 22 بازدید